Lafting

Tømmer
Vi bruker furu og gran av høy kvalitet i vårt arbeid. Tømmeret blir først tørka kunstig, før det blir lagra for naturleg tørking, hvor det så blir bearbeidet til ferdig laftestokk. Fuktigheta i tømmeret ligger på ca 18 %.

Medrag
er bearbeida slik at de tettar mellom stokkene. I tillegg blir det utforma et mosefar (hulrom) som gir det mulig å isolere mellom stokkene.

Knutar
Knuten er konstruert på en slik måte at vann ikke trenger inn. Utvendig kappes og justeres laftehodet. Laftehodet kan ha ulike former, alt etter ønske eller tradisjon.

Blindingar (dymlingar)
Dette er pluggar på ca 30 cm som vi slår ned i stokken for å stabiliere veggen. Vi fokuserer på hyppig bruk og lar det ikke være avstander på over 3 meter frå avlåst punkt.

Beitskier
avstivar veggen ved dør- og vindusopninger og gjer det mulig at veggen kan synke fritt og er derfor ikke til hinder for den normale sigen i laftekassa.

Isolasjon
Vi bruker saueull eller husmose til isolasjon mellom stokkene, dette er naturlige miljøprodukt som har den egenskapen å kvitte seg med fukt.

Bearbeiding av utvendig vegg
Stokkene kan håndhøvles, maskinhøvles eller være slik de er, alt etter hva kunden ønsker.

Dryppkant
Sages eller freses i bunnsvilla for å unngå at vann som renner nedover veggen kommer inn under huset.

Hva gjør vi?
Vi er allsidige, og tar tak i alle interessante oppdrag, fra jaktbuer på 4 – 5 kvadratmeter til store bygg. Ingen utfordring er for liten, ingen for stor, og ingen for vanskelig. Vi bygger nytt, vi restaurerer, vi vøler – tømmer eller reisverk, stav og laft, tørrmuring.

Ved restaurering av gamle hus er det mange ting en må tenke på. Om ønskeleg kan vi hjelpe til med tilstandsrapporter som kan inneholde kostnadoverslag og framdriftsplan for arbeidet. Vi kan også finne fram til instanser som kan gi tilskudd og utarbeide søknader.

Stabbur er selve smykket i et hvert tun, stort eller lite. Dette kan utformes slik, st det blir god bredde på langsidene. En sengebrisk som gir hvile for enhver besøkende. Skulle det være ønskelig med andre mål eller størrelser, lafter vi selvsagt etter dine behov.